พิธีอำลาตำแหน่งผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง

วัน ศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี , ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี , จ.ส.ต.เรืองศักดิ์ แก้วบ้านเหล่า เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายสังคม เหง้าจำปา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ นำคณะสมาชิกสภาเทศบาล ทำพิธีอำลาตำแหน่งผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีนางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล , พนักงานจ้างฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลท่าพระ เข้าร่วมพิธีฯ และในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้กล่าวขอบคุณ พี่ น้อง เพื่อนพนักงานเทศบาล ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ ตลอดระยะเวลา ๘ ปี ปฏิบัติงานตามนโยบาย เพื่อพี่น้องประชาชนให้มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี ท้องถิ่นมีความเจริญรุ่งเรือง
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ