(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนร่วมพัฒนา ม.6 บ้านท่าพระเนาว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างกกอสร้างถนน คสล. ถ.ร่วมพัฒนา

 1,736 การดูทั้งหมด,  40 การดูวันนี้