เข้าร่วมการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE ครั้งที่ ๒๑ และนำเสนอผลงานประเภท TQM Best Practies ประจำปี ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วย นางสาวปานแก้ว รัตนศิลป์กัลชาญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น และนางสาวพูนสิน พงศ์พรหมนาถ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE ครั้งที่ ๒๑ และนำเสนอผลงานประเภท TQM Best Practies ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง เครื่องข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมใจป้องกันควมคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้อง SEMINAR ROOM CC – ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคาร สวทช. (NSTDA) ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading