ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล.ถนนร่วมพัฒนา หมู่ 6 บ้านท่าพระเนาว์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศปรับปรุงไหล่ทาง