เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ ๒ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งการสร้างโอกาสให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคเข้าถึงแหล่งทุน กับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำโดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานที่ประชุมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้บริหารองค์กรเอกชน อาทิเช่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น / นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น / นายยุทธภูมิ เย็นสบาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ / นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น / นายสุทธิสมร แสงสุรศักดิ์ชัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น / นายบัญชา ศิริทิพยัณ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น / พลตรีชาติชาย ประดิษพงษ์ กรรมการบริษัท ขอนแก่น ทรานซีท ซีสเต็ม จำกัด / นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTS) จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ