โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายให้แก่ประชาชน / ผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายให้แก่ประชาชน / ผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล โดยมีนางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ กล่าวรายงานถีงวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ โครงการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / พนักงานเทศบาล / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน ๗๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านรองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและบังคับคดี นายวิชฌุกร ไพรศรี ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ