ร่วมทำบุญตักบาตรในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นำคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / พ่อค้า / คหบดี / คณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒” ณ บริเวณตลาดท่าพระ ๑๐๐ ปี โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น / เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และมีท่านนายอำเภอเมืองขอนแก่น นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ยังมีท่านหัวหน้าส่วนราชการ / ทหาร / ตำรวจ / ผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้บริหารองค์กรเอกชน / บริษัท / ห้างร้าน ฯลฯ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบพระคุณ ท่านนายอำเภอเมืองขอนแก่น และภริยา ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และขอขอบคุณท่านผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / พนักงานเทศบาล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ