เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นำคณะพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารพลับพลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดธาตุพระอารามหลวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ในครั้งนี้มีท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ / ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้บริหารองค์กรเอกชน / ข้าราชการ / ทหาร / ตำรวจ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ