วันอังคาร ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ และภิริยา พร้อมทั้ง นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ร่วมต้อนรับ คณะครูจากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร ที่มาส่ง คุณครูภาสกร แพงถิ่น ที่ขอโอนย้าย กลับภูมิลำเนา และเข้าสอนที่โรงเรียนเทศบาลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระขออวยพรให้คณะฯ เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ ภาพข่าว : ทต.ท่าพระ

วันอังคาร ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ และภิริยา พร้อมทั้ง นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ร่วมต้อนรับ คณะครูจากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร ที่มาส่ง คุณครูภาสกร แพงถิ่น ที่ขอโอนย้าย กลับภูมิลำเนา และเข้าสอนที่โรงเรียนเทศบาลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระขออวยพรให้คณะฯ เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
ภาพข่าว : ทต.ท่าพระ

Loading