วันพุธที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและให้กำลังใจ มูลนิธิขอบฟ้ากว้าง ที่บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ที่ ๖

วันพุธที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและให้กำลังใจ มูลนิธิขอบฟ้ากว้าง ที่บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ที่ ๖

Loading