ร่วมกิจกรรมปลูกต้นคูน ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่นเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลงปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดขอนแก่น โดยมี นายไกรศร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีโครงการ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน

Loading