ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีบาลตำบลท่าพระ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล นักเรียน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาจำนวน 5 วัด ในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ ได้แก่ วัดเทพปูรณาราม วัดศิริมงคล วัดท่าพระเนาว์ วัดท่าพระหงษ์เทพประดิษฐ์ วัดแสงศรีนิยม

Loading