ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

BRNB422003FE7EC_001826

Loading