ลงพื้นที่นำกระสอบทรายเสริมแนวกันน้ำ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ , สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ , ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ , ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๑๑ , พนักงานเทศบาล , เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าพระ , เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ และชาวบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ ลงพี้นที่นำกระสอบทรายเสริมแนวกันน้ำบริเวณหนองซ่ง บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ พื้นที่รอยต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ในการนี้พระราชประสิทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น / เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม และคณะสงฆ์ได้ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเสริมแนวกระสอบทรายกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรม
————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading