(2560) ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 1  จำนวน  23  ราย  ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

purchase_20170905095224