(2560) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

ประกาศสอบราคา “ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2560 ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ  และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองขอนแก่น

purchase_20170703151848