(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลท่าพระ

ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาจำนวน 1 ราย  คือ  บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

ประกาศ ณ วันที่  27  เมษายน 2560

purchase_20170522105826