โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยมีนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน / ด่านชุมชนเทศบาลตำบลท่าพระ สามแยกถนนมิตรภาพ – โกสุมพิสัย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ , สมาชิกสภาเทศบาล , ผู้บริหารสถาบันการศึกษา , ผู้บริหารองค์กรเอกชน , บริษัท , ห้างร้าน , ผู้นำท้องที่ , ผู้นำชุมชน , สมาชิก อสม. , สมาชิก อป.พร. , ครู นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น เข้าร่วมพิธีฯ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบพระคุณ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารองค์กรเอกชน , บริษัท , ห้างร้าน ที่ได้มอบสิ่งของ / เครื่องบริโภค สนับสนุนการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ / ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 8 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้