ประชาสัมพันธ์ “โครงการเรียนฟรี มีรายได้ สร้างเยาวชน..สู่มืออาชีพ”

วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องกิจการสภา เทศบาลตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนางสาวพัณณ์ชิตา ภัทรชัยธนพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมหารือข้อราชการกับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ซีพีแรม จำกัด และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการเรียนฟรี มีรายได้ สร้างเยาวชน..สู่มืออาชีพ” ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – ซีพีแรม เปิดการเรียนการสอนระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก , สาขาวิชาธุรกิจอาหารและบริการ) และประเภทวิชาอุตสาหกรรม (สาขาวิชาแมคคานทรอนิกส์ , สาขางานเมคคาทรอนิกส์) คุณสมบัติผู้สมัคร จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เกรดเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๒-๘๔๔๘๑๐๐ ต่อ ๑๕๖๓ มือถือ ๐๘๖-๓๔๐๗๐๓๓ , ๐๘๙-๑๗๕๙๑๑๙ , ๐๘๑-๐๙๔๑๕๑๓
—————————-
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 51 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้