เข้าร่วมพิธีและลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) บริหารจัดการขยะมูลฝอย กลุ่ม Clusters ที่ ๑ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมพิธีและลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) บริหารจัดการขยะมูลฝอย กลุ่ม Clusters ที่ ๑ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ โดยมีนายปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานที่ประชุมฯ และมีนายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ ณ ห้องศาลาไทย ชั้น ๔ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มการบริหารจัดการขยะ Clusters ที่ ๑ ของจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๔๐ แห่ง เข้าร่วมพิธีและลงนามในบันทึกข้อตกลง โดมมีมติให้เทศบาลตำบลโนนท่อน เป็นผู้ดำเนินงานโครงการโรงงานแปรรูปขยะเป็นไฟฟ้าแห่งที่ ๒ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
——————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 26 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้