เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ

วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรี่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานที่ประชุมฯ และมีนายสมศักดิื จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะกรรมมาธิการและผู้เข้าร่วมการประชมฯ ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะฯ , คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับชาติ , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ
——————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 44 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้