ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม ให้แก่ผู้พิการ / บุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ จำนวน ๙ ราย

วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นำคณะพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม ให้แก่ผู้พิการ / บุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ จำนวน ๙ ราย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับมอบถุงปันสุขจาก คุณบุรี เสรีโยธินนายกสมาคมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดขอนแก่น โดยมูลนิธิขอบฟ้ากว้างเป็นสะพานบุญส่งต่อให้เทศบาลตำบลท่าพระนำไปแจกจ่ายให้เด็กผู้พิการที่ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ คุณบุรี เสรีโยธินนายกสมาคมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดขอนแก่น โดยมูลนิธิขอบฟ้ากว้างเป็นสะพานบุญ เพื่อบุคคลพิเศษ ที่ได้มอบถุงยังชีพฯ ช่วยเหลือคนพิการฯ ชาวเทศบาลตำบลท่าพระ ในครั้งนี้ ชอชอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาศ นื้
——————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 19 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้