โครงการ การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามพระราชดำริ ฯ ของชุมชนบ้านหนองปลาเข็ง ๒ ด้วยการดำเนินโครงการ การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    โดยมีนายรพีพัฒน์ จันทวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองปลาเข็ง ม.๑ เป็นผู้นำในการดำเนินโครงการ

 28 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้