เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (แห่งที่ ๓) จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , แกนนำชุมน ในพื้นที่ตำบลท่าพระ เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (แห่งที่ ๓) จังหวัดขอนแก่น ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานที่ประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายพัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น , นายประจักษ์ จันทะราช สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น , พ.ต.อ.ประวิทย์ โทหา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าพระ , นายสายันต์ ผดุงกิจ กำนันตำบลท่าพระ , นางนิจติยา เหล่าสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ , นายชลวิทย์ บุญศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี , นางแสงมณี สอนสวาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลท่าพระ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมฯ
——————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 15 การดูทั้งหมด,  2 การดูวันนี้