(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางบ้าน ๒ ม.๖ บ้านท่าพระเนาว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางบ้าน ๒ ม.๖ บ้านท่าพระเนาว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การกำหรดราค-หน้า-3-19

 

 20,184 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้