ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ ๑๐ จังหวัด แจ้งเจ้าหน้าที่ฯ และปฏิบัติตามมาตราการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ ๑๐ จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่เข้ามาในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่ฯ และปฏิบัติตามมาตราการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น
—————————-
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 1,243 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้