ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ณ สถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ เทศบาลตำบลท่าพระ

วัน จันทร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นางสาวพจนาถ คาดีวี ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนางณัฎฐพร ชินบุตร ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ , นายศุภชัย ศิริธรรมรักษ์ กรรมการการเลือกตั้งฯ และนายชลวิทย์ บุญศรี กรรมการการเลือกตั้งฯ ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ณ สถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ เทศบาลตำบลท่าพระ โดยการรับสมัครฯ ในวันแรกมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ จำนวน ๑ ท่าน และมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ จำนวน ๑๒ ท่าน
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๔๓ – ๒๖๒๒๕๐ ในวันเวลาราชการ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ