(2563) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำริมถนนหน้าสถานีรถไฟ หมู่ 10 บ้านตลาดท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำริมถนนหน้าสถานีรถไฟ-หมู่-10