บริษัท ซีพีแรม จำกัด มอบน้ำดื่ม จำนวน ๗๐ แพ็ค (๘๔๐ ขวด) / ขนม จำนวน ๓ กล่องใหญ่ นำส่งมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามโครงการ “ซีพีแรมรวมใจเพื่อคนไทยสู้ COVID – 19

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ ๖ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายนิรันดร จันทระโสภา ผู้ใหญ่บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ที่ ๖ รับมอบน้ำดื่ม จำนวน ๗๐ แพ็ค (๘๔๐ ขวด) / ขนม จำนวน ๓ กล่องใหญ่ จากคุณรวีร์ณภัทร เย็นสวัสดิ์ ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) พร้อมคณะฯ เพื่อให้เทศบาลตำบลท่าพระ และคณะผู้นำท้องที่ / ผู้นำชุมชนบ้านท่าพระเนาว์ นำส่งมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามโครงการ “ซีพีแรมรวมใจเพื่อคนไทยสู้ COVID – 19” พิธีมอบน้ำดื่ม และขนมฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี / ร.ท.วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี / จ.ส.ต.เรืองศักดิ์ แก้วบ้านเหล่า เลขานุการนายกเทศมนตรี / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ / สมาชิก อสม.บ้านท่าพระเนาว์ เข้าร่วมพิธีฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ