ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563

หากผู้ใดต้องการทราบข้อมูล สามารถ ขอคัดลอกข้อมูลได้ที่ งานแผนและงบประมาณ  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล ตำบลท่าพระ

ปกงบ63

 

 

 

ประกาศใช้งบ-แปลง
63(1)-แปลง
63(2)-แปลง

Loading