วันศุกร์ ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมยอดขวัญ เทศบาลเมืองศิลา นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้เข้าร่วมพิธีรับ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด เป็นประธานในพิธี

วันศุกร์ ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมยอดขวัญ เทศบาลเมืองศิลา นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้เข้าร่วมพิธีรับ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด เป็นประธานในพิธี

Loading