วันจันทร์ ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

วันจันทร์ ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

Loading