โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 “กิจกรรมร่วมใจประสาน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด”

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566  เวลา 08.30 น. นายพิสุทธิ์  อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ โดยมีภาคีเครือข่าย เข้าร่วมเดินขบวน รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในชุมชนร่วมกับ น้องๆรักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลท่าพระ

Loading