ต้อนรับและพบปะกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลท่าพระ

วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้ท่านร้อยโท วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับและพบปะกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลท่าพระ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งที่สาม ในเรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือน การออมในผู้สูงอายุ การฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ฯลฯ กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วม จำนวน ๖๐ คน บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน
————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading