ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนท่าพระเนาว์ หมู่ 6 บ้านท่าพระเนาว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประก

 4,612 การดูทั้งหมด,  24 การดูวันนี้