(๒๕๖๕) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(๒๕๖๕) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   Click

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2565

 7,203 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้