(๒๕๖๕) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(๒๕๖๕) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   Click

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2565

 1,582 การดูทั้งหมด,  66 การดูวันนี้