ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนอนามัย ม.๗ บ้านหนองบัวดีหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนอนามัย ม.๗ บ้านหนองบัวดีหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Click

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส

 6,540 การดูทั้งหมด,  62 การดูวันนี้