แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ Click

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล.ถนนร่วมพัฒนา หมู่ 6 บ้านท่าพระเนาว์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  Click

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง63
ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ดาวโหลด : https://thapracity.go.th/wp-content/uploads/2019/12/แผน.pdf

แผน

 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนไทยน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e – bidding)

ดาวโหลด : https://thapracity.go.th/wp-content/uploads/2019/11/ประกาศ.pdf

ประกาศ

 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ดาวโหลด : https://thapracity.go.th/wp-content/uploads/2019/11/ประกาศ-4-พ.ย.62.pdf

ประกาศ 4 พ.ย.62

 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดาวโหลด : https://thapracity.go.th/wp-content/uploads/2019/10/ประกาศ-22-ต.ค.62.pdf

ประกาศ 22 ต.ค.62

 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดาวโหลด : https://thapracity.go.th/wp-content/uploads/2019/10/BRW90324B17575C_000356.pdf

BRW90324B17575C_000356

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ดาวโหลด : https://thapracity.go.th/wp-content/uploads/2019/10/BRW90324B17575C_000357.pdf

BRW90324B17575C_000357

 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดาวโหลด : https://thapracity.go.th/wp-content/uploads/2019/10/BRW90324B17575C_000358.pdf

BRW90324B17575C_000358

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ดาวโหลด : https://thapracity.go.th/wp-content/uploads/2019/10/BRW90324B17575C_000359.pdf

BRW90324B17575C_000359

 296 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้