ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  Click

ประากาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  Click

ประากาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  Click

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำป64
ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล.ถนนร่วมพัฒนา หมู่ 6 บ้านท่าพระเนาว์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล.ถนนร่วมพัฒนา หมู่ 6 บ้านท่าพระเนาว์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  Click

ประกาศปรับปรุงไหล่ทาง-1

 1,068 การดูทั้งหมด,  3 การดูวันนี้