ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  Click

ประากาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  Click

ประากาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล.ถนนร่วมพัฒนา หมู่ 6 บ้านท่าพระเนาว์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  Click

ประกาศปรับปรุงไหล่ทาง-1

Loading