เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบัญญัติ

ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่เทศบาลตำบลท่าพระ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติปีงบป

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๐

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconL

Loading