เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบั

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Faceb

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ Face

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ Face

เทศบัญญัติ

ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่เทศบาลตำบลท่าพระ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติปีงบประมาณ 2563 ไปตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2560

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๐

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Loading