ติดตามผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับประชาชน

ว/ด/ป/

ที่แจ้ง

 

ชื่อ – สกุล

 

เบอร์ติดต่อ

 

หมู่บ้าน

 

ปัญหาที่แจ้ง

 

รายละเอียด

สถานะ

วันที่ 19 ก.พ.63

วุฒิกุล วรรณพฤกษ์

063-1707370

หนองปลาเข็ง

ขยะมลพิษ

โรงงานทำอิฐบล็อกเสียงดังมาก

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

Loading