คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

 

ดาวโหลด : https://thapracity.go.th/wp-content/uploads/2019/04/12.5ร้องเรียนร้องทุกข์-.pdf

12.5ร้องเรียนร้องทุกข์


คณะทำงานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลท่าพระ

 

ดาวโหลด : https://thapracity.go.th/wp-content/uploads/2024/01/คณะทำงาน.pdf

12.5คณะทำงานตรวจสอบแก้ไขปัญหา เรื่องร้องทุกข์

Loading