ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าพระ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    Download

ประกาศสภาเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ

 819 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้