การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565  Downlond

20.4

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 Click

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565 Downlond

20.3

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่2) ประจำปี พ.ศ.2565  Click

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 Downlond

สมัย 3 (ครั้งที่ 1) ปี พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 Click

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 Click

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  Click

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 Downlond

20.1

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 Click

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 Download

17.1

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    Download

ประกาศสภาเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ

Loading