คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

 

นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

 

รองนายกเทศมนตรี

 

รองนายกเทศมนตรี

 

เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 156 การดูทั้งหมด,  4 การดูวันนี้