ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  Click

ประกาศไม่รับของขวัญ-ไทย

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  Click

ตัวอย่างประกาศ-No-Gift-Policy-V.ENG-อังกฤษ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  Click

CCF_000037-1

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   Click

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ-4

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  Click

เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริ

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy พ.ศ. ๒๕๖๖ Click

o28

Loading