ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  Click

ประกาศไม่รับของขวัญ-ไทย

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  Click

ประกาศ-ไม่รับของขวัญ-ภาษาอังกฤษ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  Click

CCF_000037-1

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   Click

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ-4

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  Click

เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริ

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Loading