สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ เขต 1

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

 

สมาชิกสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ เขต 2

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

 

สมาชิกสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาล

 105 การดูทั้งหมด,  4 การดูวันนี้