สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 438 หมู่ที่ 18 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
หมายเลขโทรศัพท์ 043 – 262250
โทรสาร 043 – 262758


อีเมล info@thapracity.go.th

เบอร์โทรศัพท์สำหรับใช้ติดต่องานราชการเทศบาลตำบลท่าพระ

Loading