Please or Register to create posts and topics.

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำชีให้ระวังน้ำล้นตลิ่ง/น้ำท่วมฉับพลัน

Loading