“กีฬาสีภายใน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓”

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “กีฬาสีภายใน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓” โดยมีนายสุพจน์ กองทุน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ กล่าวรายงานฯ ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ , คณะกรรมการสถานศึกษาฯ , ผู้บริหารบริษัท ห้าง ร้าน องค์กรเอกชน , ผู้นำท้องที่ , ผู้นำชุมชน , คณะผู้ปกครอง , ศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้มอบขนมให้เป็นของรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ