เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานดิดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการปฏิบัติการสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ ปลุก – ใจ เมือง # อีสานม่วนสุข ๕ + ๑

วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้นางวาริสา แก้วดอนหัน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล / นางสาวพัณณ์ชิตา ภัทรชัยธนพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนางพิไล ทานา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานดิดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการปฏิบัติการสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ ปลุก – ใจ เมือง # อีสานม่วนสุข ๕ + ๑ โดยมีอาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ ณ ห้องประชุมพุทธศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมในครั้งนี้มีคณะทำงานจากพื้นที่จังหวัดขอนแก่น / จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดเลย เข้าร่วมการประชุมฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ