โครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของประชาชนของสถานีตำรวจภูธรท่าพระ

วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของประชาชนของสถานีตำรวจภูธรท่าพระ โดยมี พันตำรวจโทสุรเดช เพียรสร้างสรร สารวัตรปราบปราม สถานีตำรวจภูธรท่าพระ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการฯ ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรท่าพระ การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้นำท้องที่ / ผู้นำชุมชน ฯลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ